Czerwiec 2017

Jak odzyskać majątek w Hiszpanii?
Opublikowany przez: Paweł J. | Tagi: finanse, ekonomia, biznes, windykacja, pieniądze, kancelaria, prawnik | Data: 2017-06-29

W Unii Europejskiej obowiązuje swoboda przepływu dóbr i usług, osób oraz kapitału. Ten ostatni "przemieszcza" się między krajami w formie inwestycji, funduszy, przepływów bankowych a także przy pomocy osób kupujących nieruchomości lub ruchomości za granicą. O ile kupno działki jest dość łatwym i przyjemnym procesem, to kiedy coś pójdzie nie tak, odzyskanie należności za granicą jest już trochę bardziej skomplikowane.Między krajami występują różnice prawne. Zawierając umowę w innym państwie członkowskim unii do rozstrzygania sporów właściwe jest miejscowe...