OCT 29

Zalety ubezpieczeń finansowych i gwarancji
Opublikowany przez: Paweł J. | Tagi: ekonomia, pieniądz, przedsiębiorstwa, ubezpieczenia | Data: 2016-01-19

Dziedzina gospodarcza jaką są ubezpieczenia bardzo ostatnio się rozwinęła.

Odgrywa coraz ważniejszą rolę w świadomości ludzi, a także na rynku usług finansowych.

Ubezpieczenia finansowe cechują się silnym powiązaniem z sektorem finansowym i gospodarką rynkową. Jest jako ochrona w sytuacji, kiedy kontrahent nie może wywiązać się ze swoich zobowiązań.
Każda umowa jest indywidualna i ma charakter jednostkowy. Jest wynikiem porozumienia pomiędzy ubezpieczycielem a klientem, osiągniętym po rzetelnie przeprowadzonej ocenie ryzyka. Analizę ryzyka przeprowadza się zarówno przed jak i po podpisaniu umowy ubezpieczenia.

Ubezpieczyciel kontroluje ryzyko przez cały czas, od razu reagując na zmiany, analizując umowy. Gwarancje ubezpieczeniowe to zobowiązanie zakładu ubezpieczającego wobec beneficjenta do wypłaty określonej sumy pieniędzy, w określonym czasie lub sytuacji, w przypadku gdy dłużnik nie realizuje swoich zobowiązań.

Gwarancja ta stanowi przede wszystkim zabezpieczenie dla inwestora w procesie inwestycji od jakichś zdarzeń losowych.
Przy gwarancji zakład ubezpieczający nie pokrywa całej szkody tylko wypłaca określoną sumę.
Linia gwarancyjna na gwarancje ubezpieczeniowe to usługa, która umożliwia korzystanie z gwarancji bankowych na podstawie ramowej umowy. Linia ta wyklucza przeprowadzenie oceny zdolności kredytowej każdorazowo oraz ustanawiania nowych zabezpieczeń.
Posiadanie takiej linii pozwala na korzystanie z szerokiej oferty gwarancji stosowanych na rynku. Zwiększa także wiarygodność przedsiębiorstw w oczach kontrahentów. Dodatkową zaletą jest także fakt, że w czasie uczestniczenia w przetargach nie ma konieczności angażowania własnych środków na wadium.

Linia taka ustalana jest indywidualnie, po ocenie zdolności kredytowej danego przedsiębiorstwa. Przyznawana jest także bezterminowo.

Galeria zdjęć:

ekonomia

pieniądz

przedsiębiorstwa

ubezpieczenia

Twój komentarz